Osnovana je Županijska organizacija za Primorsko goransku županiju


RIJEKA - Članovi udruge Hrvatski ratni veterani sa područja Primorsko goranske županije zadnjih su dana pristupili osnivanju nekoliko ogranaka. Na radnom sastanku u nedjelju 11. lipnja o.g. u MO Rešetari između sebe na demokratski način odabrali su osobe koje će ih predstavljati u tijelima udruge ali i u odnosu sa lokalnom zajednicom i Gradom Kastvom. Za voditelja Gradskog ogranka Hrvatskih ratnih veterana Grada Kastva izabran je bivši pripadnik IX. Gardijske brigade Đevalin Nikolaj iz Kastva, dok je za tajnika ogranka izabran Marko Genda, dijete hrvatskog branitelja također iz Kastva. Ogranak osim imenovanih za sada broji desetak članova upisanih u knjigu članova koja se vodi pri središnjici udruge u Bjelovaru. Članovi su se istoga dana okupili i na radnom sastanku u Fužinama te između sebe odabrali osobe koje će ih predstavljati u tijelima udruge ali i u odnosu sa lokalnom zajednicom i Općinom Fužine. Za voditelja Općinskog ogranka Hrvatskih ratnih veterana Općine Fužine izabran je bivši pripadnik 138. Brigade HV-a Nenad Crnković iz Fužina, dok je za tajnika ogranka izabran Roman Tomljenović iz Fužina. Ogranak osim imenovanih za sada broji 5 članova. Podršku za osnivanje ogranka pružili su im predsjednik udruge Nenad Šantalab, povjerenik za Primorsko goransku županiju Željko Pavlek i povjerenik za Grad Rijeku Franko Valdino.


Hrvatski ratni veterani nacionalna su udruga koja djeluje kroz četiri podružnice; Operativna središta, Istok, Sjever, Jug i Zapad. U potonje spadaju područja Karlovačke, Primorsko goranske, Istarske i Ličko senjske županije. Na području županije djeluje i Županijska organizacija Primorsko goranska sa za sada ustrojena dva ogranka, GO Kastav i OO Fužine. Za voditelja ŽO PGŽ imenovan je Željko Pavlek iz Rijeke. Hrvatski ratni veterani tako sada imaju dvije županijske podružnice sa svim tijelima i ograncima, a u ostalim županijama okupljaju više od 200 članova u 12 Gradskih i Općinskih ogranaka.

Nema komentara:

Objavi komentar